Újraszerkesztve (a freeblog pedig kapja be!)

Jason, a névtelen utazó

2017.05.13 MM projekt indul - Gödöllő

2017. december 17. - JasonX2

Amikor 2015 őszén Kisbéren a Mini-Magyarország makett parkban jártunk, akkor még alig néhány épület volt ismerős. Az elmúlt 11 hónap alatt eljutottunk több helyre is. Nemrég újra elmentem ebbe a parkba, és megnéztem, hogy mi az ismerős a 45 makett közül. 13-ig jutottam. A hiányzókat is szeretném felkeresni. Ez egy lehetőség arra, hogy merre induljunk el.

Kezdés a szokásos, busszal Tatabánya, blabla, onnan IC-vel a Keleti tötörö, majd a sátoraljaújhelyi gyorssal Gödöllő.

20170513_01_tatabanya_allomas.JPG

Nem, ez nem az.

20170513_02_godollo_allomas.JPG

A Királyi váró épülete, melyet hat éve újítottak fel.

20170513_03_godollo_kiralyi_varo.JPG

Az Állami telepek, aztán Máriabesnyő felé tekintünk.

20170513_04_godollo_godollo-allami_telepek_fele.JPG

20170513_05_godollo_mariabesnyo_fele.JPG

Az utca felől.

20170513_06_godollo_kiralyi_varo.JPG

20170513_07_godollo_allomas_az_utca_felol.JPG

Az állomással szemben a HÉV végállomás.

20170513_08_godollo_hev_vegallomas.JPG

A Török Ignác és az Ady Endre sétány kereszteződésében lévő kis pavilon.

20170513_09_godollo_torok_ignac_utca.JPG

20170513_10_godollo_ady_endre_setany.JPG

Chopin szobor a róla elnevezett zenei iskola előtt.

20170513_11_godollo_chopin.JPG

20170513_12_godollo_zeneiskola.JPG

A város főattrakciója a Grassalkovich kastély, de ezt később terveztük megnézni. Vele szemben, az iskola után mindjárt egy jókora park található.

20170513_13_godollo_alsopark.JPG

Itt található a kastély névadójának szobra.

20170513_14_godollo_grassalkovich_i_antal.JPG

A sétány végén a Szabadság úthoz érünk, mely egyben a nagyforgalmú 3-as főút. Itt található a Szabadság tér HÉV megálló.

20170513_15_godollo_szabadsag_ter_megallo.JPG

20170513_16_godollo.JPG

Szintén a kereszteződésnél lévő Mária-szobor.

20170513_17_godollo_maria-oszlop.JPG

Egyenesen haladva a Dózsa György úton haladunk, mindjárt az elején található a régi községháza, később járási hivatal, jelenleg Erzsébet királyné Szálloda.

20170513_18_godollo_regi_kozseghaza_jarasi_hivatal_erzsebet_kiralyne_szalloda.JPG

Vele szemben egy szökőkút lenne.

20170513_19_godollo_kut.JPG

20170513_20_godollo_tabla.JPG

Városi könyvtár.

20170513_21_godollo_varosi_konyvtar.JPG

Egyre borultabb az idő, nem látszik az a valami a távolban. Elkezdett esni. Hogy rohadjon meg!

20170513_22_godollo_valami.JPG

20170513_23_godollo_a_tavolban.JPG

A Rákos-patakon áthaladva a helyi Tuskóba tértünk be, majd onnan tovább.

20170513_24_godollo_rakos-patak.JPG

Egy orosz emlékmű valahol.

20170513_25_godollo_orosz_em.JPG

„Az 1848-49-es forradalom és szabadságharc tavaszi hadjáratának egyik döntő ütközete zajlott le 1849. április 6-án a Gödöllő melletti Isaszegnél. A magyar sereg az egyik legdicsőségesebb győzelmét aratta ebben a csatában. A csatában elesett katonák egy részét Gödöllőn temették el. Rájuk emlékezve állították fel - a csata 50. évfordulóján - Szász Gyula szobrász alkotását a Dózsa György úti temetőben. A szobor ma sírokkal körülvéve áll egy hatalmas, kövekből kirakott sírhalom tetején. Az emlékmű két oldalán 3-3 honvédsírt alakítottak ki. Az emlékmű szobra egy ágyúnak dőlő, roskadó női alakot ábrázol, aki egy Kossuth-címeres hadizászlót tart a kezében a földnek irányítva. Az emlékmű mellett honvédsírok vannak.” Mivel egy harmincezres városban vagyunk, nem volt könnyű ezt megtalálni a sírok között, de a helyiek segítettek, amiért köszönet.

20170513_26_godollo_az_isaszegi_csata_em.JPG

20170513_27_godollo.JPG

20170513_28_godollo_temeto.JPG

Visszatértünk a Szabadság térre, egyrészt szétnézni, másrészt még nem találtunk helyi hűtőmágnest. Faültető.

20170513_29_godollo_faulteto.JPG

„Ebben az évben, 2015. április 11-én, József Attila születésének 110. évfordulóján, az 1964 óta hagyományosan ezen a napon tartott Költészet napján /11 órakor/ a város főterén felavatták a költő egyik legismertebb műve, az "Altató" című verset megidéző szobrot. Az ünnepi beszédekben sok minden elhangzott, többek között az is, hogy a versnek helyi kötődése is van, mivel a költemény egy itt élő kisfiúnak, Gellér Balázsnak íródott, aki az ugyanitt élő Ottó Ferenc zeneszerző unokaöccse volt és aki ráadásul (ld. a versben "jósoltakat": "tűzoltó leszel, vagy katona"), valóban katona lett.”

20170513_30_godollo_kis_balazs.JPG

20170513_31_godollo_szabadsag_ter.JPG

A református templom és az előtte lévő szökőkút.

20170513_32_godollo_szokokut.JPG

20170513_33_godollo_reformatus_templom.JPG

Ez a városháza lenne.

20170513_34_godollo_varoshaza.JPG

Világbéke gong.

20170513_35_godollo.JPG

20170513_36_godollo_vilagbeke_gong.JPG

20170513_37_godollo.JPG

20170513_38_godollo_szokokut.JPG

20170513_39_godollo_tabla.JPG

„Török Ignác hadmérnök az Aradon kivégzett tizenhárom magyar honvédtábornok egyike volt. Gödöllőn született 1795-ben, édesapja a Grassalkovich-uradalom gazdatisztjeként dolgozott. A szobor az 1955-ben alapított Török Ignác Gimnázium előtt áll, ahol a városi ünnepségeket tartják okt. 6-án.”

20170513_40_godollo_torok_ignac.JPG

A kép közepén lenne egy épület, melyet felújítottak éppen, és annak zaja hallható volt a környéken.

20170513_41_godollo_felujitas.JPG

Szombati piac.

20170513_42_godollo_piac.JPG

„A Városi Múzeum udvarán áll a város címerállatát megjelenítő Pelikános kút, körülötte a régi vásárok hangulatát idéző városi piac. A kútszobor tetején a város címerében is fellelhető pelikán. A kút vize angyalfejek szájából folyik a kutat körülvevő medencébe.”

20170513_43_godollo_pelikanos_kut.JPG

Körösfői Kriesch Aladár, Nagy Sándor és Kriesch Laura.

20170513_44_godollo_korosfoi_kriesch_aladar.JPG

20170513_45_godollo_nagy_sandor_es_kriesch_laura.JPG

Az egykori Hamvay-kúria, mely most múzeum és mozi.

20170513_46_godollo_hamvay-kuria.JPG

20170513_47_godollo_mozi_muzeum.JPG

20170513_48_godollo.JPG

Előtte egy I vh emlékmű.

20170513_49_godollo_i_vh_em.JPG

Emellett egy lépcső vitt le az aluljáróba.

20170513_50_godollo_aluljaro.JPG

20170513_51_godollo.JPG

A túloldalon a Művészetek háza, ahol éppen népitáncos lányok és fiúk adtak műsort.

20170513_52_godollo_muveszetek_haza.JPG

20170513_53_godollo.JPG

20170513_54_godollo.JPG

20170513_55_godollo_szabadsag_ut.JPG

Cserkészfiú és Szarvas.

20170513_56_godollo_cserkeszfiu.JPG

20170513_57_godollo_szarvas.JPG

20170513_58_godollo_park.JPG

20170513_59_godollo.JPG

„1991. június 19-én hagyta el az utolsó szovjet katona Magyarország területét. Ezt a napot az Országgyűlés nemzeti emléknappá, a Magyar Szabadság Napjává nyilvánította. A Világfa ennek emlékét is őrzi, előtte minden évben rendezvényekkel emlékeznek az évfordulóra. A Gödöllő honlapján olvasható ismertető szerint az ábrázolás felszállni vágyó madárra emlékeztet. A Világfa 1992-ben készült és évekig "szolgált" az Alsópark dombján. 2008-ban sajnos egy nyári vihar tönkretette. Az emlékmű 2010-re megújult, újra áll két méteres talapzatán, amin az emlékezés felirata is olvasható. Mérete (nettó): 7 méter magas és ugyanilyen széles. Új kialakításakor már gondoltak az időjárás lehetséges károsító hatásaira, így egyes részei cserélhetők, a felületkezelés is átgondoltabb, jobban tűri a szabad teret.”

20170513_60_godollo_vilagfa.JPG

20170513_61_godollo.JPG

A város fő látnivalója, a Grassalkovich kastély.

20170513_62_godollo_grassalkovich-kastely.JPG

20170513_63_godollo.JPG

20170513_64_godollo.JPG

20170513_65_godollo.JPG

Mária Terézia.

20170513_66_godollo_maria_terezia.JPG

20170513_67_godollo_pavilon.JPG

Kezd kiderülni.

20170513_68_godollo_napsutes.JPG

20170513_69_godollo.JPG

20170513_70_godollo.JPG

20170513_71_godollo_virag.JPG

20170513_72_godollo.JPG

20170513_73_godollo_kastely.JPG

20170513_74_godollo_szelfi.JPG

20170513_75_godollo.JPG

20170513_76_godollo.JPG

20170513_77_godollo.JPG

20170513_78_godollo.JPG

20170513_79_godollo_feher_lo.JPG

20170513_80_godollo.JPG

Itt még van mit felújítani.

20170513_81_godollo.JPG

20170513_82_godollo.JPG

20170513_83_godollo.JPG

20170513_84_godollo.JPG

Országzászló talapzat.

20170513_85_godollo_orszagzaszlo_talapzat.JPG

Még egy fontos látnivaló, az Erzsébet park.

20170513_86_godollo_erzsebet_park_megallo.JPG

Grassalkovich kálvária.

20170513_87_godollo_grassalkovich-kalvaria.JPG

Erzsébet királyné.

20170513_88_godollo_erzsebet_kiralyne.JPG

20170513_89_godollo.JPG

Visszamentünk a HÉV megállóhoz, épp akkor ment el a szerelvény. Mi viszont vonattal indultunk vissza. Előtte betértünk az állomásnál lévő étteremben. Valaki magyarázza majd el, hogy mire jó az, hogy egy kurva ebéd felszolgálása közel egy órát vesz igénybe. Itt most nem arra gondolok, hogy sokan vannak, és a felszolgálók száma véges. De attól nem lesz több a fogyasztásuk, hogy húzzák az időt. Két fogás között volt arra is idő, hogy megvegyen a jegyeket az állomáson. Az egri gyorssal indultunk vissza, ami késett, pedig az idő ki volt számolva.

20170513_90_godollo_egri_gyors.JPG

Meg is lett az eredménye. Az előzetes vágányinformációkkal ellentétben kirakták a mi vonatunkat a vágányok végére, a Közgáz IC viszont az elején volt. A Nyugatival ellentétben a Keletinél nincs lehetőség arra, hogy aluljárón keresztül rövidítsd le az utat. Maradt a futás, a lökdösődés és kurvaanyázás. De ez is kevés volt, mert lekéstük. A pénztárnál nem váltották vissza a pótjegyeket. Pedig a szokott „udvarias” módon dörrentem rájuk. Még jó, hogy egyes korcsfajzatok jegy nélkül és nem jogosult kedvezmények igénybevételével is utazhatnak. Annyi előnye volt a helyzetnek, hogy nézhettem a szakadó esőt a Keletinél.

20170513_91_budapest_keleti_szakado_eso.JPG

Átmetróztunk a Délibe, hogy a győri személlyel menjünk haza. Vagy egy közvetlen Budapest - Kisbér busszal. De nem mentünk. Miért is? HOGY NE NÉZZÜK AZT AZ ALKOHOLISTA TIRPÁK NYOMORÉKOT EGÉSZ ESTE! Mint ahogy tegnap is. A Bookingon találtam az utolsó utáni pillanatban egy olcsó szállót, oda indultunk. Az egykori Moszkva téren már sütött a nap.

20170513_92_budapest_szokokut.JPG

20170513_93_budapest_szell_kalman_ter.JPG

A Margit hídtól nem messze lévő Columbo szobor.

20170513_94_budapest_columbo.JPG

A szálló, név szerint Home Plus Hostel a Balassi utcában, kiváló helyen található, közel a Nyugati, a Közvágóhídas villamos is innen indul. Amúgy egy elég dohos házban volt, nem éppen szívderítő lépcsőházban. Mint kiderült, ezen az áron egy hodályt fogtunk ki, nyolcszemélyes szoba. Nem hoztunk semmit magunkkal, és nem is tudtunk venni.

20170513_95_godollo_home_plus_hotel.JPG

Egy kicsit zajos volt ez a szálló, ráadásul, miután visszatértünk este ide, már egy másik recepciós volt, egy flegma picsa, aki a haverokkal jól elvolt késő estig, bár az Ász Vendégházat nem kiabálták túl. Kaptunk még két ázsiai leányzót, egy középkorú külföldi hölgyet, és két fiatal magyar csajt. De hogy tényleg ők voltak-e, az majd csak reggelre derül ki.

A bejegyzés trackback címe:

https://nevtelenutazo.blog.hu/api/trackback/id/tr4213391585

Kommentek:

A hozzászólások a vonatkozó jogszabályok  értelmében felhasználói tartalomnak minősülnek, értük a szolgáltatás technikai  üzemeltetője semmilyen felelősséget nem vállal, azokat nem ellenőrzi. Kifogás esetén forduljon a blog szerkesztőjéhez. Részletek a  Felhasználási feltételekben és az adatvédelmi tájékoztatóban.

Nincsenek hozzászólások.